Server status Online Players online 201
Top 10 Player's Contribution Points
# NAME CLAN CP
1 sMile2Die Jinong 34005
2 Ur Jinong 26923
3 StormaeKid Guanyin 25911
4 Ryujin Fujin 23740
5 ArmordSaint Guanyin 22222
6 Genji Fujin 21356
7 [CM]Zen Fujin 20736
8 Ziggy69 Guanyin 20400
9 Pistazzie Fujin 19465
10 ThrillJunkie Guanyin 19061
Top 10 Best Player's
# NAME CLAN LEVEL
1 xZx Fujin M29
2 [CM]Deffy Fujin M29
3 Adonnis Jinong M29
4 Genji Fujin M29
5 StormaeKid Guanyin M29
6 sMile2Die Jinong M29
7 Ur Jinong M29
8 Shikari Fujin M29
9 Cookie Fujin M29
10 Harley Guanyin M29