Server status Online Players online 242
Top 10 Player's Contribution Points
# NAME CLAN CP
1 sMile2Die Jinong 34529
2 Ur Jinong 26923
3 StormaeKid Guanyin 25911
4 Ryujin Fujin 24572
5 ArmordSaint Guanyin 22222
6 Genji Fujin 21942
7 [CM]Zen Fujin 21647
8 Ziggy69 Guanyin 20635
9 Pistazzie Fujin 20159
10 HD Fujin 19294
Top 10 Best Player's
# NAME CLAN LEVEL
1 xZx Fujin M29
2 [CM]Deffy Fujin M29
3 Adonnis Jinong M29
4 Genji Fujin M29
5 StormaeKid Guanyin M29
6 sMile2Die Jinong M29
7 Ur Jinong M29
8 Shikari Fujin M29
9 Cookie Fujin M29
10 Harley Guanyin M29