Server status online Players online 183
Top 10 Player's Contribution Points
# NAME CLAN CP
1 [GS]Time Guanyin 39689
2 [GS]vOSTRYv Fujin 38254
3 Performance Fujin 32472
4 Shikari Fujin 27955
5 CandyCawk Fujin 21376
6 BicBoi Jinong 18553
7 BeZerk Fujin 15323
8 Hannya Fujin 14309
9 ATOMBOMB Guanyin 13689
10 Boudica Guanyin 13509
Top 10 Best Player's
# NAME CLAN LEVEL
1 [GS]Time Guanyin M26
2 [GS]vOSTRYv Fujin M26
3 Performance Fujin M26
4 Shikari Fujin M26
5 CandyCawk Fujin M26
6 BicBoi Jinong M26
7 BeZerk Fujin M26
8 Hannya Fujin M26
9 ATOMBOMB Guanyin M26
10 OhMightyOne Guanyin M26