Server status Online Players online 275
Top 10 Player's Contribution Points
# NAME CLAN CP
1 sMile2Die Jinong 33777
2 Ur Jinong 26923
3 StormaeKid Guanyin 23469
4 ArmordSaint Guanyin 22178
5 Ryujin Fujin 21706
6 Genji Fujin 20058
7 Ziggy69 Guanyin 19249
8 ThrillJunkie Guanyin 19061
9 [CM]Zen Fujin 18620
10 Pistazzie Fujin 18420
Top 10 Best Player's
# NAME CLAN LEVEL
1 xZx Fujin M29
2 [CM]Deffy Fujin M29
3 Adonnis Jinong M29
4 Genji Fujin M29
5 StormaeKid Guanyin M29
6 sMile2Die Jinong M29
7 Ur Jinong M29
8 Shikari Fujin M29
9 Cookie Fujin M29
10 Harley Guanyin M29